arnold vanderlyde sports & business

Vanderlyde Sport & Business 

Postbus 7915

5605 SH Eindhoven

Tel.: 0031 653380701  

info@vanderlyde.nl

Arnold Vanderlyde, sympathieke motivator

 

Een groeiend aantal bedrijven maakt inmiddels gebruik van de diensten van Vanderlyde Sport & business op het gebied van workshops, seminars en clinics.

De spil van onze organisatie is Arnold Vanderlyde. Een man met ruime ervaring op het gebied van presentaties, motivatietrainingen en voordrachten. Als voormalig Olympisch topsporter heeft Arnold Vanderlyde met succes de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Vanuit zijn eigen stijl en in samenwerking met een enthousiast en goed gekwalificeerd team is hij tegenwoordig verantwoordelijk voor stimulerende optredens in opdracht van organisaties en bedrijven.

Sport is nog steeds een belangrijke rode draad door de carrière van Arnold. Zijn passie voor sport vindt zijn weerklank in een reeks van activiteiten die door Vanderlyde Sport & business zijn ontwikkeld, met het oogmerk om mensen mentaal en fysiek te stimuleren.

Foto: Monique Velzeboer

 

We hebben daarbij gekozen voor een tweeweg aanpak die aan de ene kant is afgestemd op professionele organisaties (Vanderlyde Business) en aan de andere kant meer gericht is op (top)sport (Vanderlyde Sport). Zo krijgt sport binnen onze motivatie-programma’s belangrijke aandacht, terwijl we bijvoorbeeld vanuit diezelfde sportgedachte een methode hebben ontwikkeld voor middelbare scholen die met name jongeren een positief duwtje in de goede richting wil geven.

 

Spelenderwijs mensen tot verandering aanzetten

Vanderlyde Sport & business beschikt over de juiste knowhow en een gemotiveerde netwerk om zowel klein- als grootschalige programma’s op touw te zetten met een amusement-, sport-, educatie- of motivatie-thema. Kenmerkend voor onze organisatie is de veelzijdigheid van activiteiten die we ontplooien.

Sport is een belangrijke factor binnen ons programma